O FIRMIE  OFERTA  GALERIA  KONTAKT  TERMOWIZJA  WILGOTNOŚĆ  OCIEPLANIE  FILMY 
Kresy Wschodnie | Strona Rodu Brożbarów

O firmie

 

>>AUDYT ENERGETYCZNY<<

 


Audyt energetyczny - ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań ( technicznych i organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energi.Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku zawiera  następujące elementy:

 • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
 • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
 • ocenę opłacalności każdej z metod,
 • wskazanie, które z nich są optymalne dla audytowanego budynku.

Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

 Audyty energetyczne opracowujemy za pomoc programu komputerowego  Arcadia lub bez z zalezności od potrzeb zamawiającego . Posiadamy audyty przyjete przez Bank w celu wypłaty premii termomodernizacyjnej

 

 

 

 

Ważny dla uczestników szkolena w Katowicach

Wazne dla uczestników szkolenia we Wrocławiu


 Wystawiamy      Świadectwa Energetyczne Budynków, Lokali

Nr uprawnienia: MI/ŚE/444/2009

ponadto

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE

BADAŃ TERMOWIZYJNYCH BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ

Zwalczanie wilgotności , grzybów w budynkach i mieszkaniach

Ocieplanie dachów płaskich

 

    Jeśli chcesz zakupić mieszkanie lub dom sprawdź , czy nie posiada wad ukrytych,  jak np. zawilgocenia, niewłaściwa izolacja cieplna. Możemy stwierdzić  inne nieprawidłowści, jak np. niesprawna instalacja elektryczna (przegrzania) czy też  usterki w pokryciach dachowych.

 

ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI

W BUDOWNICTWIE

 • Wykrywanie wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza
 • Wykrywanie wadliwego osadzenia stolarki
 • W badaniu stanu izolacji,
 • W wykrywaniu zatorów w grzejnikach,
 • W lokalizacji rur z ciepłą i zimną wodą,
 • W sprawdzaniu instalacji elektrycznych. czy nie występują  przegrzania instalacji co może spowodować jej zapalenie lub awarię

W ELEKTRYCE

 • Wykrywanie zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszelkich napięć, szafek elektrycznych, transformatorów, uszkodzonych bezpieczników linii WN i wszelkich złączy elektrycznych
  • W badaniu stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń,
  • W badaniu silników, pomp, sprężarek, łożysk...,

 W CIEPŁOWNICTWIE

 • Wykrywanie złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi ( diagnostyka przed i powykonawcza)
 • Lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej i rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności

 W PRZEMYŚLE

 • Wykrywanie złego stanu przewodów gazowych
 • Wykrywanie złego stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych
 • Analiza wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie)

 

                                    O firmie Oferta Galeria Kontakt Termowizja Wilgotność Filmy Ocieplanie                   | Engine © Grupa BroNET |
noclegi wrocław - noclegi poznań - noclegi nad morzem - hotels in kiev - fotograf kraków