Początek książki...O Galicji ...Zdjęcia z kresów ..Mapy historyczne..Kresy wschodnie Wyszukiwarka GenealogicznaKsięgarnia ?Kresy Wschodnie?Filmy o Kresach......Tance

W tym transporcie było 458 osób

Miedzy innymi Rodzina mojej Żony czyli Paszkowscy
Ponieważ teraz prosto udało się wyodrębnić osoby z tego transportu publikuje ich listę . Jeśli znajdziecie swoich i posiadacie jakies informacje proszę o kontakt

Poczatek Mapa Pow. Totiemskiego Zdjęcia z Totmy

Paszkowscy wywiezieni do Obłasti Wołogodzka rejon ( powiat)Totiemski miejscowości Wierchniaja Pielszma (Chołm)

Wykaz osób wywiezionych w transporcie do Obłasti Wołogodzka rejon ( powiat)Totiemski miejscowości Wierchniaja Pielszma (Chołm)

Cześć 1

Cześć 2

Cześć 3

Cześć 4

Cześć 5

Przedstawiam wyrywkowe opisy rodzin wywiezionych.do miejscowości Wierchniaja Pielszma (Chołm)


Deportacje polaków do ZSRR-na przykładzie Tadeusza Paszkowskiego