Początek książki...O Galicji Zdęcia z kresów Mapy historyczne . Kresy wschodnie.Księgarnia Kresy

Powiat Trembowiecki Szkic Geograficzno Historyczny i Etnograficzny

Jan Aleksander Bauger Wydane we Lwowie w 1899 roku

Spis (6)

Calosc-jpg (274)

Miejscowości pow. Trembowieckiego

Trembowla wydane w 2002 roku

Trembowla (24)

Scany wykonałem na podstawie kserokopi od Pana Ziemskiego z WałbrzychaPoczątek książki...O Galicji Zdęcia z kresów Mapy historyczne . Kresy wschodnie.Księgarnia Kresy